جمهوری اسلامی ایران
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
   
  • معاون فرهنگی و امور جوانان

   معاون فرهنگی و امور جوانان

   معاون فرهنگی و امور جوانان

   نام و نام خانوادگی: هیرش رضایی

   مدرک تحصیلی : فوق لیسانس شیمی

   تلفن تماس :33283191 - 087

   شرح وظایف:
   مشارکت های اجتماعی جوانان
   1. برنامه ریزی و نظارت بر توسعه زمینه های مشارکت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی جوانان با تأکید بر پایداری کارکرد تشکل ها، تنوع بخشی و فرصت سازی درعرصه عمومی.
   2. برنامه ریزی و نظارت برای تسهیل فرآیند تأسیس سازمان‌های غیردولتی مرتبط با امور جوانان و شناسایی مشکلات و رفع موانع موجود.
   3. برنامه ریزی و نظارت بمنظور توانمندسازی و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد و برگزاری جلسات مشترک و تعامل با تشکل‌های مرتبط.
   4. انجام برنامه ریزی برای برقرار نمودن ارتباط تشکل‌های مردم نهاد با مراکز معنوی، علمی، مذهبی، فرهنگی و هنری با هماهنگی دستگاههای مربوطه .
   5. تشکیل، ساماندهی و انجام امور دبیرخانه‌ای شورای هماهنگی تشکل‌ها و حمایت از برنامه‌های آنان
   6. برنامه‌ریزی و نظارت بمنظور ایجاد شبکه اجتماعی جوانان کشور با توجه به شاخص ها و اهداف تعیین شده.
   7. برنامه‌ریزی و نظارت بمنظور توانمندسازی جوانان در حوزه مشارکت‌های اجتماعی با همکاری دستگاههای ذیربط.
   8. صدور مجوز تأسیس، توسعه و یا انحلال سازمان‌های مردم نهاد جوانان
   9. ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در خصوص وضعیت سازمان های مردم نهاد جوانان
   10. برنامه ریزی و نظارت بر شناسایی و سازماندهی و حمایت از جوانان خلاق، نخبه، هنرمند و کارآفرین با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
   11. برنامه‌ریزی و نظارت بر شناسایی و پیگیری امور قابل واگذاری به تشکل‌های غیردولتی جوانان
   12. برگزاری سمینارها و حلقه های گفتگوی جوانان در رسانه ها و مجامع علمی و اجتماعی.
   13. هماهنگی با تشکل‌های فراگیر جوانان، مانند بسیج، هلال احمر، امور تربیتی آموزش و پرورش و ...
   14. ارتباط با تشکل‌های مشاورین جوان سایر وزارتخانه‌‌ها و بویژه نهاد ریاست جمهوری
   15. انجام سایر امور مربوطه براساس قوانین و مقررات
   ساماندهی امور جوانان
   1. پیگیری و اجرای مواد قانونی مرتبط با جوانان در برنامه های پنج ساله سند چشم انداز و سایر قوانین موضوعه .
   2. اداره امور دبیرخانه‌ای ستاد استانی ساماندهی و کمیته‌های تخصصی
   3. برنامه ریزی و نظارت بمنظور عملیاتی نمودن برنامه ساماندهی امور جوانان و رفع موانع و مشکلات .
   4. تعیین جایگاه، نقش و مأموریتهای اساسی دستگاههای دولتی مرتبط با امور جوانان و تقسیم کار ملی و رفع موازی کاری بمنظور هماهنگی و ساماندهی فعالیتهای بخشی و فرابخشی دراین زمینه.
   5. همگرایی، هماهنگی و سامان یابی فعالیتهای سازمانهای دولتی و غیر دولتی مرتبط با امور جوانان.
   6. برنامه ریزی ونظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در اجرای برنامه ساماندهی و رفع موانع و تنگناهای موجود.
   7. برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد ستادهای استانی و ارائه گزارش به مراجع ذیربط
   8. برنامه‌ریزی محتوایی ستادهای استانی با مشارکت سایر دفاتر تخصصی.
   9. ارائه پیشنهادات در ارتباط با اصلاح وظایف دستگاه‌های اجرایی با توجه به رویکردهای منشور تربیتی و اهداف و سیاست‌های سند ملی توسعه
   10. انجام سایر امور مربوطه براساس قوانین و مقررات
   فرهنگی و تربیتی
   امور فرهنگی
   1. برنامه‌ریزی و ارائه طرح برای ساماندهی فرهنگی میادین ورزشی
   2. برنامه ریزی و ارائه طرح برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان
   3. شناساندن ضرورت و اهمیت ورزش در تامین سلامت عمومی جامعه و خانواده از طریق رسانه های گروهی
   4. برنامه ریزی برای معرفی الگوهای جوان
   5. آسیب شناسی فرهنگی ورزش همگانی و قهرمانی و حرفه ای و چاره اندیشی
   6. برنامه‌ریزی برگزاری نمایشگاه - جشنواره - همایش و هم اندیشی جوانان پیرامون مسا ئل فرهنگی مرتب
   7. برنامه‌ریزی و نظارت بر تداوم ارتباط فرهنگی با قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی
   8. تهیه شاخص های نظارت و ارزیابی عملکرد فرهنگی واحدهای اجرایی شهرستان ها
   9. برنامه ریزی برای رشد و ارتقاء فرهنگی جوانان از طریق فضا سازی قرآنی و توسعه نمادهای ملی و دینی و اردوها و سفرهای زیارتی
   10. ارائه طرح برای امور فوق برنامه فرهنگی و هنری ورزش همگانی و قهرمانی
   11. برنامه ریزی برای توسعه فرهنگ اخلاق و روحیه پهلوانی و جوانمردی در ورزش از طریق مربیان و سایر عوامل موثر
   برنامه ریزی تربیتی
   1. برنامه ریزی برای تولید محتوای پیام و پیامک ویژه جوانان با اهداف آموزشی، دینی و تربیتی در فضای مجازی و رسانه های نوشتاری و دیداری و شنیداری و محیطهای ورزشی
   2. برنامه ریزی و ارائه طرح برای دستیابی جوانان به احساس هویت دینی، ملی و انقلابی
   3. برنامه ریزی راهبردی برای تربیت دینی جوانان
   4. حمایت از آثار و تولیدات مؤثر در ارتقاء دینی جوانان
   5. تولید محتوا در جهت پاسخگویی به شبهات دینی جوانان
   6. برنامه ریزی و ارائه طرح برای شکوفایی استعدادها و خلاقیتهای جوانان و ارتقاء توانمندیهای آنان
   7. برنامه ریزی برای تربیت کار جمعی و گروهی توسط جوانان
   8. ارتباط با مراکز علمی و دینی برای تبادل نظر و هم اندیشی در حوزه تربیت دینی جوانان
   9. فرصت سازی برای هم اندیشی و ایده پردازی جوانان و بهره گیری از ایده ها
   10. برنامه ریزی برای مستندسازی از زندگی و اخلاق پهلوانی قهرمانان برجسته
   11.تهیه محتوای آموزشی برای جوانان در آستانه ازدواج و پس از ازدواج
   برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده
   1. به خانواده ها و جوانان در ارتقاء سلامت روان
   2. کمک به خانواده ها جهت همراهی بیشتر و کارآمدتر در ایفای نقش تصمیم سازی در امر ازدواج جوانان
   3. ارتقاء سطح بینش و فرهنگ عمومی جامعه
   4. فراهم نمودن زمینه استقلال اجتماعی و اقتصادی جوانان
   5. تقویت حس مسئولیت پذیری خانواده ها در امور مربوط به جوانان از جمله ازدواج
   6. تقویت نقش و کارکرد حمایتی نهادهای سنتی از جوانان
   7. ارائه الگوهای مناسب در امر ازدواج
   8. مهارتهای ارتباطی و اجتماعی جوانان و افزایش آگاهی های مربوط به ازدواج در میان آنها
   9. فراهم نمودن زمینه دسترسی آسان جوانان به ازدواج
   طرح های ملی جوانان
   1. برنامه‌ریزی و نظارت بمنظور بررسی اولویت‌های اجرای طرح‌های ملی جوانان
   2. برنامه‌ریزی ، نظارت و بررسیهای لازم بمنظور پیشنهاد راه کارهای مناسب جهت اجرا و توسعه طرح‌های ملی ویژه جوانان
   3. بررسی زمینه‌های مناسب مشارکت دستگاه‌های اجرایی و پیشنهاد تقسیم کار ملی در خصوص طرح‌های امور جوانان
   4. برنامه‌ریزی برای بهره‌مندی از توانمندی‌های جوانان در خصوص اجرای طرح‌های ملی
   5. برنامه‌ریزی بمنظور پیگیری اجرای برنامه‌های عملیاتی و شناسایی مشکلات و رفع موانع موجود در مسیر اجرای طرح های ملی جوانان .
   6. فراهم نمودن امکانات برای مستندسازی اجرای برنامه‌های عملیاتی
   7. برنامه‌ریزی و نظارت بر سنجش و پایش شاخص‌های اجرای برنامه‌های عملیاتی طرحهای جوانان.
   8. تهیه و تنظیم گزارش برنامه‌های عملیاتی اجرا شده
   9. انجام سایر امور مربوطه براساس قوانین و مقررات
کردستان - اداره کل ورزش و جوانان
مجموع بازدیدها : 937,040
تعداد بازدید امروز : 1,407
تعداد بازدید دیروز : 1,957
آخرین به روزرسانی : 1397/07/23
کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.