جمهوری اسلامی ایران
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
   
  • گروه ورزش قهرمانی

   نام و نام خانوادگی :
   سمت :
   مدرک تحصیلی :
   شماره تماس :
   پست الکترونیکی:   شرح وظایف:
   • برنامه ریزی کلان درسطح توسعه ورزش قهرمانی وحرفه ای آقایان وبانوان درجهت دستیابی به سکوهای افتخار درمیادین کشوری .
   • نظارت وکنترل بر روند فعالیتهای استعدادیابی ، پرورش قهرمانان ونخبگان ورزش استان .
   • نظارت وارزیابی از عملکرد هیاتهای ورزشی استان .
   • توزیع امکانات واعتبارات دولتی به هیاتهابراساس شاخصهای تعیین شده درسطح استان .
   • نظارت برتهیه وتدوین تقویم ورزشی هیاتها وهمچنین اجرای صحیح تقویم مصوب .
   • پشتیبانی وحمایت از توسعه فعالیت حامیان مالی و خدمات داوطلبانه درسطح استان .
   • نظارت وکنترل برمسابقات رشته های مختلف از نظرکیفی وکمی درسطح استان .
   • نظارت برانجام بموقع برنامه های اعزام ورزشکاران وگروههای ورزشی آقایان وبانوان به مسابقات کشوری .
   • فراهم نمودن زمینه های مناسب جهت جلب ،جذب ومشارکت پژوهشگران درامرتحقیقات وپژوهشهای ورزش قهرمانی وحرفه ای .
   • مطالعه وبرنامه ریزی درجهت توسعه وتقویت فعالیت باشگاهها در زمینه ورزش قهرمانی وحرفه ای دراستان .
   • حمایت وپشتیبانی از تولیدکنندگان وسایل ورزشی درجهت بهبود کیفی وکمی تولیدات ورزشی در داخل کشور .
   • برگزاری دوره های تحصصی استعدادیابی جهت کارشناسان پایگاهها .
   • نهادینه سازی وتوسعه فرهنگ ورزش حرفه ای (توسعه وترویج ورزش بعنوان کسب وکار).
   • بسط آگاهیهای عمومی وایجاد فرهنگ ورزش حرفه ای .
   • صدورپروانه فعالیت باشگاهها وموافقت اصولی تاسیس اماکن ومیادین ورزشی با همکاری کمیسیون ماده 5 سازمان .
   • تشکیل شوراهای ورزش قهرمانی وحرفه ای استان وهماهنگی لازم جهت تشکیل شوراهای متناظر در شهرستانها وبخشهای تحت پوشش استان .
   • تحقیق وبررسی بمنظورشناخت موانع توسعه ورزشهای قهرمانی ، حرفه ای ،قایان و بانوان وارائه راهکارهابرای رفع آنها .
   • هماهنگی وهمکاری بادستگاهها و نهادهای اجرایی ذیربط ازجمله شهرداریها برای مشارکت وایجادتمهیدات برای توسعه ورزش قهرمانی وحرفه ای ونظارت بر عملکرد آنها دراستان .
   • برنامه ریزی درجهت بهره مندی وپشتیبانی از تشکلهای غیردولتی علاقمند به توسعه ورزش (نهضت داوطلبین) .
کردستان - اداره کل ورزش و جوانان
مجموع بازدیدها : 1,378,130
تعداد بازدید امروز : 319
تعداد بازدید دیروز : 1,108
آخرین به روزرسانی : 1398/06/30
کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.