جمهوری اسلامی ایران
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
   
  • گروه ورزش بانوان

   گروه ورزش بانوان

   نام و نام خانوادگی : عهدیه دولت آبادی
   سمت : رئیس گروه ورزش بانوان
   مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش
   شماره تماس : 33232438 داخلی 226
   پست الکترونیکی: Varzeshbano-krd@msy.gov.ir

   شرح وظایف :
   • ارزیابی نحوه حضوربانوان درعرصه های ورزش پرورشی،همگانی ،قهرمانی وحرفه ای درسطح استان .
   • نظارت برنحوه پشتیبانی ورزشهای همگانی ،قهرمانی ، حرفه ای درراستای توسعه ورزش بانوان باتوجه به اولویتهای آنان .
   • ارزیابی وتحلیل درخصوص فراهم نمودن بسترهای مناسب جهت تحقق حقوق مدنی دربخش ورزش بانوان .
   • ارائه گزارش تحلیلی از وضعیت ورزش بانوان درسطح استان به مدیرکل تربیت بدنی استان .
   • ارزیابی وتحلیل برچگونگی نحوه توزیع منابع مالی جهت فعالیتهای زنان درورزش استان توسط هیاتها
   • ارزیابی وتحلیل برچگونگی نحوه بهره برداری زنان ازتاسیسات ، امکانات و تجهیزات ورزشی استان
   • ارائه پیشنهادات موثردرتعیین استراتژی توسعه ورزش بانوان دراستان.
   • ارزیابی درخصوص برگزاری مسابقات سراسری ورزش بانوان به مناسبتهای مختلف دراستان وحضورفعال بانوان درمسابقات کشوری .
   • ارزیابی وتحلیل از وضعیت آموزشی بمنظور توسعه منابع انسانی موردنیاز ورزش زنان با توجه به سیاستهای اداره کل .
   • تشکیل شوراهای مشورتی متشکل از مدیران متخصص، اساتید وصاحبنظران بمنظور بهره گیری از نظرهای فرهیختگان ورزش در زمینه توسعه ورزش بانوان استان .
   • شرکت درجلسات شوراهای ورزش قهرمانی،همگانی ، حرفه ای و پرورشی استان .
   • ارائه طرحهای مناسب بمنظورجلب مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی درایجاد تاسیسات و امکانات ورزشی زنان از طریق شناسایی منابع وتغییرنگرش افرادمتمکن .
   • تدوین برنامه های فرهنگی – تبلیغی بمنظور رشد وتوسعه ورزش بانوان .
   • ارائه خدمات مشاوره ای به کلیه دستگاههای اجرایی استان که داری ورزش بانوان میباشند. .
   • نظارت و ارزیابی باشگاههای ورزشی ویژه بانوان .
   • انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق .
کردستان - اداره کل ورزش و جوانان
مجموع بازدیدها : 1,378,182
تعداد بازدید امروز : 371
تعداد بازدید دیروز : 1,108
آخرین به روزرسانی : 1398/06/30
کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.